Sök

Skanska lämnar erbjudande om förvärv av aktierna i Norges största byggbolag Selmer

2000-04-13 11:40 CET
Pressmeddelande

Skanska kommer att lämna ett offentligt erbjudande om att förvärva samtliga utestående aktier i Selmer ASA. Det erbjudna priset är 110 NOK (111 SEK) per aktie efter att den tidigare meddelade utdelningen på 4 NOK per aktie har betalats ut.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet på svenska.

Klicka här för att läsa pressmeddelandet på norska.

Klicka här för att läsa en OH-presentation om erbjudandet på engelska.