Sök

Skanska bygger tunnelbana i New Delhi för 2 miljarder kronor - Skanskas andel 800 miljoner kronor

2001-05-22 09:42 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått ett stort uppdrag på den nya tunnelbanan i New Delhi i Indien. Ordern är värd totalt ca 2 miljarder kronor, 9,74 miljarder INR. Skanskas andel uppgår till 40 procent, motsvarande ca 800 miljoner kronor. Projektet inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2001.
Kund är Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), ett nyupprättat bolag till hälften ägt av indiska staten och till hälften av staten Delhi.

Press Release


2001-05-22

 

Skanska bygger tunnelbana i New Delhi för 2 miljarder kronor - Skanskas andel 800 miljoner kronor

 

Skanska har fått ett stort uppdrag på den nya tunnelbanan i New Delhi i Indien. Ordern är värd totalt ca 2 miljarder kronor, 9,74 miljarder INR. Skanskas andel uppgår till 40 procent, motsvarande ca 800 miljoner kronor. Projektet inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2001.

Kund är Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), ett nyupprättat bolag till hälften ägt av indiska staten och till hälften av staten Delhi.

Skanska medverkar i ett internationellt konsortium som svarar för såväl projektering som byggande av en 4,1 km lång betongtunnel (s k cut and cover) för dubbelspår och fyra nya stationer. Uppdraget ska genomföras på 50 månader.

Projektet är till 55 procent finansierat genom lån från japanska JBIC och den indiska staten svarar för resterande del.

Uppdraget genomförs av Skanska i ett joint venture med japanska Kumagai Gumi, 40 procent, och indiska HCC, 20 procent. För projekteringen tecknas avtal med den brittiska konsultfirman Maunsell som även medverkat i det vinnande anbudsförslaget.

Projektet utgör en del av den 11 km långa tunnelbanedelen som ingår ett nytt 156 km långt nät för spårbunden persontransport i New Delhi. Hela spårtrafikprojektet har mycket hög prioritet och skall bidra till att lösa New Delhis växande trafikproblem och luftföroreningar. Det kommer att avsevärt förbättra såväl miljön som trafiksäkerhet och framkomlighet i tiomiljonersstaden.

Genom förra årets förvärv av Kvaerner Construction, numera Skanska UK, innehar Skanska 64 procent av Cementation India som är det femte största byggtjänsteföretaget på den indiska marknaden.  ____________________________________________
För ytterligare information, kontakta:

Ragnar Udo, Area Manager South Asia, Skanska International Civil Engineering, tel 08-504 352 68

Stig Holmqvist, vice VD, Skanska International Civil Engineering, tel 08-504 356 08