Sök

Konvertering av aktier

1999-12-07 00:00 CET
Pressmeddelande

Ett antal ägare av A-aktier i Skanska AB har anmält att de önskar utnyttja de nya reglerna i Skanskas bolagsordning att omvandla A-aktier till B-aktier. Sammanlagt rör det sig om 1.250 A-aktier som skall omvandlas till B-aktier.

Pressinformation 1999-12-07 100/99

Konvertering av aktier

Ett antal ägare av A-aktier i Skanska AB har anmält att de önskar utnyttja de nya reglerna i Skanskas bolagsordning att omvandla A-aktier till B-aktier. Sammanlagt rör det sig om 1.250 A-aktier som skall omvandlas till B-aktier.

 

Stockholm, 1999-12-07

Skanska AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information, kontakta:

Erik von Hofsten, biträdande IR-chef, Skanska AB,
tel 08- 753 86 82