Sök

Skanska säljer fastighet i Göteborg för 420 miljoner kronor

2013-05-23 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska avyttrar det nybyggda hotellet Radisson Blu Riverside Hotel i Göteborg till Fastighets AB Balder. Byggnaden innefattar 265 hotellrum som drivs av Winn Hotel Group under varumärket Radisson Blu genom ett långt hyresavtal. Köpeskillingen uppgår till cirka 420 miljoner kronor och affären redovisas i det andra kvartalet 2013. Tillträde och betalning för fastigheten sker i andra kvartalet 2013.

Den aktuella fastigheten, Lindholmen 39:2, har en uthyrningsbar area om cirka13 300 kvadratmeter. Hotellet är beläget i hjärtat av Lindholmen Science Park.

Byggnaden kommer att certifieras enligt miljöklassningssystemet LEED med ambitionen att erhålla nivån guld.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2012 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.