Sök

Skanska bygger vindkraftpark i Chile för cirka 510 miljoner kronor

2012-03-16 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt med en konfidentiell kund om att bygga en vindkraftpark i Chile, värt USD 76 M, cirka 510 miljoner kronor. Byggkontraktet kommer att inkluderas i orderingången för Skanska LA det första kvartalet 2012.

Projektet kommer att omfatta 50 turbiner med en tillgänglig kapacitet på 115 MW och det kommer att bli en av landets största vindkraftparker.

Skanska ansvarar för all hantering inom projektet enligt ett EPC-system. Detta innebär planering, design, upphandling och konstruktion av vägar, fundament och elektriska system inklusive två understationer och en 1x220 kV överföringsledning. Vindkraftparken kommer att anslutas till det nationella chilenska nätet.

Arbetet har redan påbörjats och projektet beräknas vara klart under fjärde kvartalet 2013.

Skanska Latin America är ett av kontinentens ledande byggföretag. Verksamheten är inriktad på bygg, drift- och serviceuppdrag för den internationella energi, olje- och gasindustrin. Affärsenheten med cirka 11 000 medarbetare hade 2011 intäkter på cirka 6,0 miljarder kronor.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851