Sök

Ny styrelse och VD i fastighetsbolaget Drott

1998-03-25 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas styrelse kommer som tidigare meddelats att vid årets ordinarie bolags-stämma i Skanska föreslå överföring av en nybildad fastighetskoncern till Skanskas aktieägare genom utdelning av samtliga aktier i ett dotterbolag (under namnändring till Drott AB).

PRESSINFORMATION 1998-03-25                             22/98

NY STYRELSE OCH VD I FASTIGHETSBOLAGET DROTT

Skanskas styrelse kommer som tidigare meddelats att vid årets ordinarie bolags-stämma i Skanska föreslå överföring av en nybildad fastighetskoncern till Skanskas aktieägare genom utdelning av samtliga aktier i ett dotterbolag (under namnändring till Drott AB).

Vid dagens bolagsstämma i Drott valdes en styrelse bestående av Christer Gardell (VD i Custos), Mats Mared (Skanska), Esbjörn Olsson (tidigare VD i Svenska Bostäder), Lars Sköld (tidigare VD i Klövern) samt Lars Wohlin (tidigare VD i Stadshypotek). Lars Wohlin kommer att väljas till ordförande.

Mats Mared kommer att utses till verkställande direktör i Drott. Mats Mared har de senaste fem åren varit ansvarig för Skanskas fastighetsverksamhet och leder nu projektarbetet inför utdelningen av Drott.

Ytterligare information och beslutsunderlag rörande förslaget till utdelning av Drott kommer att lämnas senast den 20 april 1998 för beslut vid ordinarie bolagsstämma i Skanska den 29 april 1998. Under förutsättning av att stämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas noteringsprospekt komma att föreligga senast den 11 maj 1998. Börsnotering planeras därefter kunna ske kring månadsskiftet maj/juni 1998.

 

Danderyd den 25 mars 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information kontakta: Mats Mared tfn 08-753 88 00 eller Cecilia Schön, informationsdirektör, tfn 08-753 87 99.