Sök

Skanska på nordisk tio-i-topplista över företag som bäst rapporterar koldioxidutsläpp

2010-10-20 12:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har utsetts till ett av de tio bästa företagen i Norden på att rapportera sina direkta och indirekta koldioxidutsläpp. I årets upplaga av den årliga rankingen från Carbon Disclosure Project, CDP, kommer Skanska på nionde plats och är enda byggföretag bland de 20 bäst placerade företagen.

– Jag är mycket nöjd. Det här är den viktigaste rapporten i världen på området och vi har lagt ned otroligt mycket jobb på det här eftersom vi ser att det här är en viktig del i företagets framtid. För Skanska är att mäta och minska utsläppen ett sätt att bli mer effektiva eftersom utsläpp är kopplat till energianvändning, säger Noel Morrin, direktör för Hållbarhet och Grönt byggande i Skanska-koncernen.

CDP är världens största databas över företags information kring hur de hanterar klimatförändring samt utsläpp av växthusgaser. Cirka 3000 organisationer från cirka 60 länder deltar årligen. Bakom projektet står 534 institutionella investerare i världen som tillsammans har ett förvaltat kapital på över 430 000 miljarder kronor.

CDP-rapporten har genomförts globalt sedan 2000 och i Norden sedan 2007. Det nordiska indexet baseras på frågor till 200 av de största börsnoterade nordiska företagen.

Koldioxidutsläppen delas i rapporten in i direkta utsläpp som ägs och kontrolleras av företaget tex drivmedel, utsläpp i form av inköpt el, samt andra indirekta utsläpp som kommer från källor som företaget inte direkt kan kontrollera tex inköp av material.

För mer information om undersökningen och den nordiska topplistan se www.cdproject.net.