Sök

Skanska investerar cirka 712 miljoner kronor i kontorsbyggnad i Houston, USA

2014-09-08 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska USA Commercial Development investerar USD 108 M, cirka 712 miljoner kronor, i utvecklingen av West Memorial Place II, en kontorsbyggnad i The Energy Corridor i Houston, USA. Skanska USA Building kommer att genomföra projektet med ett kontraktsvärde om USD 62 M, cirka 408 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2014.

West Memorial Place II kommer att bli en 14 våningar hög kontorsbyggnad med över 35 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Byggnaden ska bli LEED-certifierad på högsta nivån, Platina. Den nya kontorsbyggnaden kommer att ligga intill West Memorial Place I, Skanskas första projekt i området.

Byggarbeten har påbörjats och beräknas vara avslutade i slutet av 2015.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.