Sök

Skanska får järnvägsuppdrag i Tjeckien värt 350 miljoner kronor

2005-08-10 10:05 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att bygga om en järnvägsträcka i Tjeckien. Kontraktet är värt 640 miljoner kronor (CZK 2.089 miljoner) och Skanskas andel är 55 procent motsvarande ca 350 miljoner kronor (CZK 1.148 miljoner). Ordern inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2005. Kund är den tjeckiska järnvägsmyndigheten och projektet finansieras genom den statliga fonden för transportinfrastruktur.

   Pressrelease


2005-08-10

 

Skanska får järnvägsuppdrag i Tjeckien värt 350 miljoner kronor


Skanska har fått uppdraget att bygga om en järnvägsträcka i Tjeckien. Kontraktet är värt 640 miljoner kronor (CZK 2.089 miljoner) och Skanskas andel är 55 procent motsvarande ca 350 miljoner kronor (CZK 1.148 miljoner). Ordern inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2005. Kund är den tjeckiska järnvägsmyndigheten och projektet finansieras genom den statliga fonden för transportinfrastruktur.

Uppdraget omfattar en ombyggnad av en sex km lång sträcka på stambanan mellan Decín i norra Tjeckien och Prag. Projektet omfattar både bygge av nya sträckningar och en total ombyggnad av vissa befintliga sträckor, inklusive grundläggning och spårbygge. Även installationer av nya kommunikations- och signalsystem, liksom en km bullerskydd ingår. Avsikten är att höja säkerheten och möjliggöra hastigheter på 120 km/tim.

Projektet inleds omgående för att färdigställas i oktober 2008. Skanska Czech Republic leder det tjeckiska konsortiet som genomför projektet. Skanska har även genomfört flera tidigare etapper på samma bana. 

Skanska Czech Republic, som är Tjeckiens största byggföretag, omsatte 2004 cirka 8 miljarder kronor. Bolaget har 7.000 medarbetare. Bland bolagets större pågående projekt återfinns utbyggnader av tunnelbanan och den internationella flygplatsen i Prag samt ett nytt huvudkontor för den tjeckiska banken CSOB. 

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Ondrej Such, presschef, Skanska Czech Republic,
tel +420 267 095 444
Anna Wenner, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 99