Sök

Sexmånadersrapport, januari−juni 2012

2012-07-19 08:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Sammanfattning
-
Orderingången ökade 27 procent och uppgick till 61,6 (48,4) miljarder kronor.
- Orderingången var 13 procent högre än intäkterna de senaste 12 månaderna.
- Orderboken ökade 16 procent och uppgick till 161,1 (139,4) miljarder kronor.
- Det underliggande rörelseresultatet ökade och uppgick till 1,8 (1,6) miljarder kronor. Detta exkluderar omstruktureringskostnader i bostadsutvecklingsverksamheten om 380 Mkr samt, i jämförelseperioden, försäljningsvinsten om 4,5 miljarder kronor från försäljningen av Autopista Central i Chile.
- Rörelsemarginalen i byggverksamheten uppgick till 2,4 (2,8) procent.
- Operativt kassaflöde uppgick till –4 255 (2 305) Mkr, där ett positivt kassaflöde om 5 383 Mkr från försäljningen av Autopista Central ingår i jämförelseperioden.
- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna ökade 56 procent och uppgick till –7 917 (–5 082) Mkr. Nettoinvesteringar, exklusive försäljningen av Autopista Central i jämförelseperioden, uppgick till –2 765 (–3 212) Mkr.
- Operativa finansiella tillgångar, netto, uppgick till 2,3 (8,4) miljarder kronor.

Contact: Pontus Winqvist, CFO
Telefon +46104488851