Sök

Ledningsskifte i Skanskas polska verksamhet

2001-10-24 13:03 CET
Pressmeddelande

Skanskas polska dotterbolag Exbud Skanskas hittillsvarande VD Leszek Walczyk har valt att lämna sin post den sista oktober. Rekryteringen av ny VD har inletts. Skanskas Jan-Gunnar Glave övertar ledningsansvaret under övergångsfasen.
- Vi har förståelse för Leszek Walczyks beslut att lämna sin post. Nedgången på den polska marknaden kräver kraftiga anpassningsåtgärder, samtidigt som vi har dragit upp riktlinjerna för en genomgripande omstrukturering av bolagets organisation, säger Mats Wäppling, vVD Skanska AB och med ansvar för koncernens verksamhet i Centraleuropa.

Press Release


2001-10-24

 

Ledningsskifte i Skanskas polska verksamhet


Skanskas polska dotterbolag Exbud Skanskas hittillsvarande VD Leszek Walczyk har valt att lämna sin post den sista oktober. Rekryteringen av ny VD har inletts. Skanskas Jan-Gunnar Glave övertar ledningsansvaret under övergångsfasen.

- Vi har förståelse för Leszek Walczyks beslut att lämna sin post. Nedgången på den polska marknaden kräver kraftiga anpassningsåtgärder, samtidigt som vi har dragit upp riktlinjerna för en genomgripande omstrukturering av bolagets organisation, säger Mats Wäppling, vVD Skanska AB och med ansvar för koncernens verksamhet i Centraleuropa.

Rekryteringsprocessen har inletts med ambitionen att hitta en permanent lösning snarast möjligt.

- Vi söker en person med stark förankring i Polen och med förmåga att leda förändringsarbetet för att integrera de olika polska enheterna i ett företag med fokusering på lönsamhet, säger Jan-Gunnar Glave, medlem av Exbud Skanskas ledningsgrupp och fr o m den första november tillförordnad VD för bolaget. 
 
Exbud Skanska som är Polens största byggtjänsteföretag ingår i Skanska-koncernen sedan förra året. Bolagets omsättning för 2000 var ca 7 miljarder kronor på årsbasis.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Mats Wäppling, vVD Skanska AB, Tel: 08-753 88 00

Jan-Gunnar Glave, tillförordnad VD Exbud Skanska,
Tel: + 48 22 653 8200