Sök

Skanska får motorvägskontrakt i USA värt 715 miljoner kronor

2003-11-14 09:05 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att bygga en ny motorväg i North Carolina, USA. Kontraktet är värt 715 miljoner kronor, USD 94 miljoner. Kund är North Carolina Departement of Transportation. Kontraktet inkluderas i ordergången för det fjärde kvartalet 2003.

   Press Release


2003-11-14


Skanska får motorvägskontrakt i USA värt 715 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att bygga en ny motorväg i North Carolina, USA. Kontraktet är värt 715 miljoner kronor, USD 94 miljoner. Kund är North Carolina Departement of Transportation. Kontraktet inkluderas i ordergången för det fjärde kvartalet 2003. 

Uppdraget gäller en 8,3 km lång utbyggnad av Interstate I-485, den yttre ringleden i Charlotte. I projektet ingår 20 broar och 12 kulvertar förutom vägbyggnadens alla vanliga delar med mark- och miljöarbete samt säkerhets- och signalinstallationer.

Arbetet inleds omgående och planeras vara slutfört på 3,5 år.

Uppdraget genomförs av Skanska USA Civils enhet Tidewater Skanska. Skanska USA Civil är verksamt över hela USA med inriktning på anläggningsbyggande, främst energi- och transportinfrastruktur samt miljöprojekt. Bolaget har 5.000 anställda och omsätter ca 13 miljarder kronor (2002).

För samma kund bygger Skanska för närvarande också Smith Creek Parkway i Wilmington, NC. Kontraktet är värt USD 63 miljoner, ca 480 miljoner kronor.

I Charlotte, North Carolina, bygger Skanska USA Civil även ut reningsverket McAlpine Creek Wastewater Maintenance Facility. Detta uppdrag är värt USD 26,7 miljoner, ca 205 miljoner kronor.

_____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Edward Keeter, vVD, Tidewater Skanska,
tel +1 757 578 4100
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38