Sök

Skanska skriver kontrakt för att bygga kontorsfastighet i New Jersey, USA, värt cirka 760 miljoner kronor

2013-07-01 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt med Prudential Financial Inc. för att bygga ett kontorshus i Newark, New Jersey, USA. Kontraktet är värt USD 117 M, cirka 760 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderbokningen för Skanska USA Building för andra kvartalet 2013.

Fastigheten kommer att ha 20 våningar och en total yta om cirka 68.000 kvadratmeter, med intilliggande garage och detaljhandel på bottenplan. Projektet strävar mot LEED-certifiering på nivå Gold.

Byggnadsarbetet har inletts och beräknas vara klart i mars 2015.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 8 300 medarbetare. 2012 uppgick intäkterna i USA till cirka 37,3 miljarder kronor.