Sök

Ny chef för Skanskas IR-enhet

2003-09-24 17:15 CET
Pressmeddelande

Peter Wallin har utsetts till ny finansdirektör för Skanska BOT - Skanskas enhet för privatfinansierad infrastruktur - och lämnar därmed befattningen som IR-chef.
Anders Lilja, sedan tidigare biträdande IR-chef, har utsetts till ny direktör för IR-enheten. Anders Lilja har innehaft olika befattningar inom Skanska sedan 1994. Förändringarna träder i kraft omgående.

Pressrelease

2003-09-24

Ny chef för Skanskas IR-enhet

Peter Wallin har utsetts till ny finansdirektör för Skanska BOT - Skanskas enhet för privatfinansierad infrastruktur - och lämnar därmed befattningen som IR-chef.

Anders Lilja, sedan tidigare biträdande IR-chef, har utsetts till ny direktör för IR-enheten. Anders Lilja har innehaft olika befattningar inom Skanska sedan 1994.

Förändringarna träder i kraft omgående.

I Skanskas strategi ingår att växa inom BOT-segmentet. Skanska BOT står därför inför stora utmaningar där finansieringsfrågorna är av grundläggande betydelse för fortsatt framgång. Peter Wallin är anställd i Skanska sedan år 2000.
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Hans Biörck, vice VD och finansdirektör Skanska AB,
tel 08 - 753 88 00