Sök

Skanskas försäljning av CityCronan avslutad - tvåmiljardersprojektet övertas av tyska DEKA

2003-07-08 09:03 CET
Pressmeddelande

CityCronan-försäljningen är nu avslutad. CityCronan - citykvarteret som Skanska revitaliserat i Stockholm - övertas därmed av DEKA Immobilien Investment GmbH.
Försäljningen som avtalades hösten 2002 till priset 2,3 miljarder kronor har inkluderats i det andra kvartalet 2003. Försäljningsvinsten uppgår till 1,1 miljarder kronor. Det är därmed Skanskas hittills största affär gällande en enskild fastighet. DEKA har tillträtt kvarteret Grävlingen per 2003-06-30 då projektet nu färdigställts.

Press Release


2003-07-08


Skanskas försäljning av CityCronan avslutad - tvåmiljardersprojektet övertas av tyska DEKA 

CityCronan-försäljningen är nu avslutad. CityCronan - citykvarteret som Skanska revitaliserat i Stockholm - övertas därmed av DEKA Immobilien Investment GmbH.

Försäljningen som avtalades hösten 2002 till priset 2,3 miljarder kronor har inkluderats i det andra kvartalet 2003. Försäljningsvinsten uppgår till 1,1 miljarder kronor. Det är därmed Skanskas hittills största affär gällande en enskild fastighet. DEKA har tillträtt kvarteret Grävlingen  per 2003-06-30 då projektet nu färdigställts.

CityCronan rymmer kontor, butiker, restauranger och bostäder i bästa cityläge. Fastigheten från 1974 omfattar efter genomgripande om- och tillbyggnader totalt drygt 42.000 kvm.

Nordea hyr merparten av huset genom ett hyreskontrakt som är ett av de största som tecknats i Sverige någonsin. Övriga hyresgäster är bl a Akademibokhandeln med Nordens största bokhandel, Bodums första butik i Sverige och popartisten Dr Albans restaurang Stacy's. På de översta våningsplanen finns 47 nya lägenheter.

- Vi är stolta över vår första investering i Sverige och i Skandinavien. Den svenska fastighetsmarknaden har tyngd i Europa, såväl ekonomiskt som storleksmässigt, säger Jens Goettler, ansvarig för Deka's verksamhet i norra och västra Europa.

Deka Immobilien Investment GmbH (ingår i Sparkassen-Financial Group) som är marknadsledande bland de öppna tyska fastighetsfonderna har tillgångar i Tyskland och utomlands med ett totalt fondvärde om ca EUR 17,8 miljarder. Deka Immobilien driver f n tre fonder som är öppna för ett obegränsat antal investerare, sex specialfonder och en separat fastighetsfond reserverad för institutionella placerare.

CityCronan är ett av flaggskeppen i den revitalisering av Stockholms innerstad som påbörjades i slutet av 1990-talet. Skanska har varit en av initiativtagarna till cityomvandlingen och CityCronan är det första kvarteret i Östra City som moderniserats enligt detta koncept.
____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Claes Larsson, VD, Skanska Projektutveckling Sverige,
tel 08-504 350 18 eller 070-581 11 08
Peter Gimbe, Presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Christian Fischer, marknadschef, DEKA Immobilien GmbH
tel +49 69 7147 3021