Sök

EU godkänner Skanskas förlikningsförslag om Scancem

1998-11-11 00:00 CET
Pressmeddelande

EU-kommissionen har i dag meddelat att den godkänt Skanskas förslag till förlikning av ärendet från 1995 rörande Scancems bildande och ärendet från 1997 rörande Skanskas förvärv av 48% av rösterna i bolaget. Båda ärendena har ifrågasatts av EU-kommissionen ur konkurrensrättslig synvinkel.

PRESSINFORMATION 1998-11-11                             88/98

EU godkänner Skanskas förlikningsförslag om Scancem

EU-kommissionen har i dag meddelat att den godkänt Skanskas förslag till förlikning av ärendet från 1995 rörande Scancems bildande och ärendet från 1997 rörande Skanskas förvärv av 48% av rösterna i bolaget. Båda ärendena har ifrågasatts av EU-kommissionen ur konkurrensrättslig synvinkel.

Förlikningen innebär att Scancem ska avyttra sin cementrörelse i Finland, eller vidta annan motsvarande strukturåtgärd i sin cementrörelse och att Skanska skall avyttra sitt aktieinnehav i Scancem.

- Genom förlikningen undanröjs det osäkra rättsläget för Scancem samtidigt som en utdragen rättsprocess med mycket osäker utgång undviks, säger Claes Björk, VD och Koncernchef i Skanska, i en kommentar till beslutet.

 

Danderyd 1998-11-11

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information:
Anders Nyrén, Finansdirektör Skanska AB, tfn 08-753 86 32
Staffan Schéle, Corporate Finance och Investor Relations Skanska AB, tfn 08-753 88 00
Cecilia Schön, Informationsdirektör Skanska AB, tfn 08-753 87 99