Sök

Skanska bygger bro över Stäksundet

1998-02-23 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tagit uppdraget att bygga en 300 m lång bågbro i betong över Stäksundet mellan Kallhäll och Kungsängen på Mälarbanan. Kund är Banverket. Projektet är värt 130 miljoner kronor.

PRESSINFORMATION 1998-02-23                             12/98

SKANSKA BYGGER BRO ÖVER STÄKSUNDET

Skanska har tagit uppdraget att bygga en 300 m lång bågbro i betong över Stäksundet mellan Kallhäll och Kungsängen på Mälarbanan. Kund är Banverket. Projektet är värt 130 miljoner kronor.

Den dubbelspåriga järnvägsbron får en fri spännvidd på 126 m och en segelfri höjd på 16 m. Projektet inleds inom kort för att vara klart hösten 2000. Som mest kommer ett 40-tal man att engageras i bygget.

 

Danderyd den 23 februari 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information, kontakta: John Söderberg, avdelningschef i division Berg och Bro inom affärsområde Sverige, tel 08-753 89 35 eller Ulf Westlund, projektchef, tel 08-753 87 35.

Denna och tidigare pressinformation finns även på Info-forum