Sök

Skanska förvärvar Europaledande spetskompetensföretag inom teknik, design och projektledning för IT-infrastruktur

2000-06-16 13:40 CET
Pressmeddelande

Skanska har förvärvat 100 procent av aktierna i de finska företagen Böge Larsen Projects Oy och Proconord International Oy (Telekomservice-bolagen). Förvärvspriset uppgår till FIM 78 miljoner, ca 108 miljoner kronor. Säljare är det finska företaget Projektikonsultit och ett antal privata investerare. Förvärvet är ett led i Skanskas intensifierade satsning på telekom- och Internetinfrastruktur.
("Läs mer" länkar till Skanskas pressrelease)

Press Release

 

2000-06-16   Skanska förvärvar Europaledande spetskompetensföretag inom teknik, design och projektledning för IT-infrastruktur   Skanska har förvärvat 100 procent av aktierna i de finska företagen Böge Larsen Projects Oy och Proconord International Oy (Telekomservicebolagen). Förvärvspriset uppgår till FIM 78 miljoner, ca 108 miljoner kronor. Säljare är det finska företaget Projektikonsultit och ett antal privata investerare. Förvärvet är ett led i Skanskas intensifierade satsning på telekom- och Internetinfrastruktur. Telekomservicebolagen är specialiserade inom teknik, design, planering, projektledning och installation av nätverk för tele- och datakommunikation, t ex bredband, basstationer för GSM samt centrala data-anläggningar. Telekomservicebolagens arvoden för design- och managementuppdrag förväntas i år uppgå till FIM 100 miljoner, ca 140 miljoner kronor, vilket innebär en fördubbling från föregående år. Rörelseresultatet för år 2000 beräknas uppgå till FIM 10 miljoner, ca 14 miljoner kronor. Företaget har totalt 92 anställda. - Förvärvet är ytterligare ett steg i Skanskas satsning på den växande marknaden för telekom- och Internetinfrastruktur. Genom förvärvet kompletterar och förstärker vi koncernen med unik IT-kompetens och tillför värdefull spetskompetens för att kunna erbjuda kunderna lösningar med totalansvar, kommenterar Claes Björk, Skanskas VD och koncernchef förvärvet. - Telekomservicebolagen tillför också nya intressanta kunder och marknader, främst i Europa. I kombination med Skanskas finansiella styrka och globala kundkrets ger det mycket goda expansionsmöjligheter. Den europeiska marknaden för nätplanering, projektledning, installation, underhåll och drift av telekom- och datakomnätverk överstiger 300 miljarder kronor per år. Skanskas mål är att bli ett av de ledande företagen inom området. Vi kommer att få se växande behov av dessa tjänster från telekombolag som outsourcar delar av sin verksamhet, säger Anders C. Karlsson, chef Skanska Europe AB. De två Telekomservicebolagen räknas till de ledande i Europa inom sektorn för telekom- och Internetinfrastruktur och har verksamheter i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna, Ryssland, Polen, Ungern, Tjeckien, Estland och Azerbajdzjan. Förra året medverkade bolagen med projekteringslösningar och utbyggnad av nätverk för mobiltelefoni och Internet i 16 länder däribland Turkiet, Jordanien och Saudi-Arabien. Bland Telekomservicebolagens kunder återfinns Ericsson, Nokia, Telia, Sonera, KPNQWest samt en rad nationella och privata operatörer av mobilnät och Internet. De båda Telekomservicebolagen har 32 års erfarenhet från projektledning inom tele – och datarelaterade installationer. Skanska har idag IT-relaterade uppdrag för ca 20 miljarder kronor i USA, Argentina, Sverige, Danmark och Hongkong. Skanska och amerikanska MasTec har bildat en allians för byggande av IT-infrastruktur i USA. ______________________________________ För ytterligare information, kontakta: Anders C. Karlsson, chef Skanska Europe AB , tel 040-14 42 43 Peter Wallin, chef för Investor Relations, Skanska AB, tel 08-753 88 86