Sök

Skanska gör inbrytning på indisk vägmarknad

1998-09-22 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska tar med en motorvägsorder på ca 95 miljoner kronor ett steg in på den växande indiska vägmarknaden. Det första uppdraget gäller att bygga 17 km betongmotorväg.
Kund är delstaten Maharashtras vägmyndighet.

PRESSMEDDELANDE 1998-09-22                              72/98

Skanska gör inbrytning på indisk vägmarknad

Skanska tar med en motorvägsorder på ca 95 miljoner kronor ett steg in på den växande indiska vägmarknaden. Det första uppdraget gäller att bygga 17 km betongmotorväg.
Kund är delstaten Maharashtras vägmyndighet.

Behovet av infrastruktur, främst vägar, hamnar och kraftverk bedöms öka i Indien de närmaste åren. 1000 mil motorväg behöver byggas till år 2015.

- Den indiska anläggningsmarknaden är långsiktigt mycket intressant. Vi har en stor fördel av erfarenheterna att arbeta på den indiska marknaden genom vårt kraft-verksprojekt Uri som stod klart förra året, säger Stig Holmqvist som är regionchef inom Skanska International Civil Engineering.

Det aktuella uppdraget gäller en av fyra etapper på den 65 km långa sträckan mellan Mumbai (tidigare Bombay) och Poona i västra Indien. Skanska ansvarar för att bygga betongfarbanan på den 35 m breda motorvägen som blir sexfilig.

- Projektet ska genomföras enligt högsta internationella standard och i högt tempo, säger Stig Holmqvist.

Som motorvägsbyggare har Skanska lång erfarenhet. I Boston, USA, pågår ett av världens största motorvägsprojekt, the Central Artery, där Skanska utför arbete för ca 7,3 miljarder kronor.

 

Stockholm 1998-09-22

SKANSKA SVERIGE
Information

 


För mer information kontakta:
Stig Holmqvist, chef region Syd, Skanska International Civil Engineering, tel 08- 753 86 08
eller Lisa Lindh, informationschef Skanska Sverige, tel 040 - 14 41 41.