Sök

Skanska skriver kontrakt om att bygga ut fängelse i London, Storbritannien, värt cirka 350 miljoner kronor

2014-01-10 08:45 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt om att bygga nästa etapp av fängelset HMP Thameside i södra London, Storbritannien. Kund är Serco, som arbetar på uppdrag av det brittiska justitiedepartementet. Kontraktet är värt GBP 34 M, cirka 350 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i Skanska UKs orderingång för fjärde kvartalet 2013.

I början av 2012 kompletterade Skanska de befintliga fängelsebyggnaderna första gången. Det projektet uppmärksammades för sina gröna, hållbara lösningar. Huvudbyggnaden var den första fängelsebyggnad som nådde nivån ”Outstanding” enligt BRE Environmental Assessment Method (BREEAM). De övriga nio byggnaderna nådde BREEAM “Excellent”. Även den här utbyggnaden ska nå nivån ”Excellent”.

Arbetet inleds i januari 2014 och beräknas vara avslutat i augusti 2015.

Skanska UK med cirka 5 000 medarbetare hade 2012 intäkter som uppgick till omkring 12 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling. Skanska är även ledande inom offentlig-privat samverkan, PPP, eller Private Financed Initiatives, PFIs.