Sök

Skanska får nya uppdrag i USA för 2 miljarder kronor

2001-01-07 08:35 CET
Pressmeddelande

Skanska USA har fått tre nya anläggningsuppdrag totalt värda 222 miljoner dollar, ca 2 miljarder kronor. Uppdragen har inkluderats i orderingången för det fjärde kvartalet 2000. Av New York Power Authority har Skanska fått uppdraget att bygga sju kraftverk i New York City med en total kapacitet på 300 MW. Skanska och Perini Corporation har i ett 50/50-konsortium fått ett kontrakt totalt värt 54 miljoner dollar. Projektet gäller arbeten inför en ca 6 km lång utbyggnad av New Jersey Transits Hudson-Bergen Light Rail System. Skanskas amerikanska dotterbolag Tidewater Skanska och CDK Skanska har fått uppdraget att leda och genomföra byggandet av en cementfabrik i Holly Hill, South Carolina, USA.

Press Release

  2001-01-07   Skanska får nya uppdrag i USA för 2 miljarder kronor   Skanska USA har fått tre nya anläggningsuppdrag totalt värda 222 miljoner dollar, ca 2 miljarder kronor. Uppdragen har inkluderats i orderingången för det fjärde kvartalet 2000. Av New York Power Authority har Skanska fått uppdraget att bygga sju kraftverk i New York City med en total kapacitet på 300 MW. Genom kapacitetshöjningen ska avbrott i elförsörjningen under sommarmånaderna förhindras. Uppdraget som är värt över 100 miljoner dollar ska avslutas under 2001. Skanska och Perini Corporation har i ett 50/50-konsortium fått ett kontrakt totalt värt 54 miljoner dollar. Projektet gäller arbeten inför en ca 6 km lång utbyggnad av New Jersey Transits Hudson-Bergen Light Rail System. I uppdraget ingår marksanering, omlokalisering av 3,5 km befintliga järnvägsspår, byggande av en 350 m lång järnvägsviadukt samt förberedande markarbeten för den framtida utbyggnaden av snabbspårvägen. Skanskas amerikanska dotterbolag Tidewater Skanska och CDK Skanska har fått uppdraget att leda och genomföra byggandet av en cementfabrik i Holly Hill, South Carolina, USA. Ordersumman uppgår till 95 miljoner dollar, som Tidewater Skanska och CDK Skanska delar i ett 55/45-konsortium. Kund är Holnam, Inc., som är ett amerikanskt dotterbolag till schweiziska Holderbank. För samma kund bygger Skanska sedan tidigare cementfabriker även i Utah och Colorado. Det nya uppdraget omfattar en komplett produktionsanläggning och silos för lagring. Anläggningen får en kapacitet på 6000 ton per dag och byggs enligt senaste miljöstandard för att minska utsläpp och energiåtgång. Totalt sett är den amerikanska byggmarknaden för Skanska fortsatt stark och visar inga tecken till försvagning. Avmattningen inom telekom-sektorn har medfört att delar av RCN-kontraktet har uppskjutits och förändrats. Effekterna av dessa reduceringar har tidigare redovisats i kvartalsrapporterna för 2000. En stark tillväxt i övriga marknadssegment och intjäningen från de nya kontrakten kommer väl att uppväga den långsammare takten i RCN-uppdraget. _________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Peter Wallin, chef för Investor Relations, Skanska AB, tel 070-953 88 86 Tor Krusell, informationschef, Skanska AB, tel 070-543 8747