Sök

Valberedning inför årsstämma 2009 i Skanska AB

2008-09-26 08:33 CET
Pressmeddelande

I enlighet med årsstämmans beslut 2008 har styrelsens ordförande sammankallat valberedningen inför årsstämman 2009.

Valberedningen inför årsstämman 2009 i Skanska AB kommer att ha följande sammansättning:

- Carl-Olof By, AB Industrivärden, ordförande i valberedningen
- Bo Selling, Alecta
- Håkan Sandberg, Svenska Handelsbanken AB och Handelsbankens Pensionsstiftelse
- Peter Lindell, AMF Pension
- Sverker Martin-Löf, Styrelseordförande i Skanska AB