Sök

Skanska bygger spårväg i Los Angeles, USA, för cirka 3,8 miljarder kronor

2014-07-03 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har, i joint venture med Traylor Brothers, Inc., skrivit kontrakt med Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority om att bygga Regional Connector, en underjordisk förbindelse för spårvägen i centrala Los Angeles, USA. Det totala kontraktet för joint venture-bolaget Regional Connector Constructor är värt USD 918 M, cirka 6 miljarder kronor. Skanska USA Civil inkluderar hela sin andel om USD 574 M, cirka 3,8 miljarder kronor, i orderingången för andra kvartalet 2014.

Regional Connector

Regional Connector-projektet omfattar design och byggnation av en tre kilometer lång dubbelspårig tunnel, inklusive tre nya stationer, i centrala Los Angeles.

Arbetet påbörjas med en gång och projektet beräknas vara avslutat i oktober 2020.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.