Sök

Skanska investerar cirka 980 miljoner kronor i en kontorsfastighet i Seattle, USA

2013-10-15 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska investerar USD 150 M, cirka 980 miljoner kronor, i en kontorsfastighet i South Lake Union-området i Seattle, USA. Den totala uthyrbara ytan blir omkring 31 000 kvadratmeter. Skanska USA Building kommer utföra bygget av projektet till ett kontraktsvärde av USD 77,5 M, cirka 501 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet 2013.

400 Fairview Seattle

Projektet är en 13-våningars fastighet med kontor och kommersiella ytor, med butiker på markplan, och det siktar mot LEED-certifiering på minst nivå Gold.

Projektet inleds i oktober 2013 och beräknas vara klart under fjärde kvartalet 2015.

Den första hyresgästen, Tommy Bahama, med global försäljning av bland annat kläder och husgeråd, kommer att hyra 11 100 kvadratmeter i byggnaden.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 8 300 medarbetare. 2012 uppgick intäkterna i USA till cirka 37,3 miljarder kronor.