Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2014-03-31 12:45 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under mars 2014 har på aktieägares begäran 8 246 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 599 134 031.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 914 551 aktier av serie A, och 399 988 521 av serie B.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900