Sök

Skanska säljer fastighet till Deutsche Bank för 360 miljoner kronor med en vinst på 92 miljoner kronor

2003-11-06 10:06 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer en fastighet i Göteborg till DB Real Estate Investment GmbH, ett företag i Deutsche Bank Group. Försäljningspriset är 360 miljoner kronor och försäljningsvinsten uppgår till 92 miljoner kronor. Försäljningsvinsten kommer att redovisas i det fjärde kvartalet 2003. Tillträde till kvarteret Kopparn Gullbergsvass 4:2 beräknas ske i december 2003.

   Pressrelease


2003-11-06


Skanska säljer fastighet till Deutsche Bank för 360 miljoner kronor med en vinst på 92 miljoner kronor

Skanska säljer en fastighet i Göteborg till DB Real Estate Investment GmbH, ett företag i Deutsche Bank Group. Försäljningspriset är 360 miljoner kronor och försäljningsvinsten uppgår till 92 miljoner kronor. Försäljningsvinsten kommer att redovisas i det fjärde kvartalet 2003. Tillträde till kvarteret Kopparn Gullbergsvass 4:2 beräknas ske i december 2003.

Kv Kopparn köptes av Skanska Fastigheter Göteborg 1998 och 2001 inleddes en omfattande renovering och tillbyggnad, bl a gjordes en påbyggnad av två kontorsplan.

- Genom ett omfattande utvecklingsarbete har vi på kort tid skapat starka kommersiella förutsättningar för både hyresgäster och investerare. Att köparen är en långsiktig internationell aktör visar på ett intresse både för kvaliteten i våra projekt och för den svenska marknaden, säger Claes Larsson VD för Skanska Projektutveckling Sverige.

If Skadeförsäkringar, Capio AB och Nordea är de största hyresgästerna i huset. Fastigheten omfattar knappt 14.800 kvm lokalyta. Ca 12.500 kvm är kontor, resterande ytor är butiker samt en restaurang. Fastigheten inrymmer även drygt 200 garageplatser. Samtliga lokaler är uthyrda.

- Skandinavien, och i synnerhet Sverige, är en intressant marknad med goda möjligheter för fastighetsinvesteringar. Förvärvet av kv Kopparn är den femte investeringen för vår internationella fastighetsfond grundbesitz-global, säger Werner Welter, VD för DB Real Estate Investment GmbH.

Fonden grundbesitz-global äger i dagsläget fastigheter för ca 360 miljoner Euro (inkl kv Kopparn) i Sverige. Fonden äger idag 25 fastigheter till ett totalt värde av ca 2,1 miljarder Euro.

Skanska Projektutveckling Sverige arbetar framförallt med att initiera, utveckla, förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt (kontor, logistik- och volymhandelsanläggningar). Tyngdpunkten finns i Stockholm, Göteborg och i Öresundsregionen.

Skanskas projektutvecklingsverksamhet i Sverige och Centraleuropa har under 2003 sålt fastigheter för totalt 5,6 miljarder kronor med en försäljningsvinst på 1,9 miljarder kronor. Av försäljningsvinsten kommer 90 procent från projekt som färdigställts de senaste fem åren.

____________________________________________


För ytterligare information, kontakta:

Claes Larsson, VD, Skanska Projektutveckling Sverige, tel 08-504 350 18 eller 070-581 11 08
Lars Vardheim, VD Skanska Fastigheter Göteborg,
tel 031-711 11 01 eller 073-410 11 33
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38
Tim Oliver Ambrosius, informationschef, DB Real Estate Investment GmbH tel +49 69 71 704-850