Sök

Ny och utökad rapportering i andra kvartalet 2003

2003-07-04 16:42 CET
Pressmeddelande

Skanskas sexmånadersrapport kommer att publiceras den 24 juli 2003. Från och med det andra kvartalet i år tillämpas den nya rapporteringsstrukturen som bland annat beskrivits i årsredovisningen.
Den nya, utökade, rapporteringsstrukturen innebär att resultatet kvartalsvis kommer att rapporteras uppdelat på fyra verksamhetsgrenar; Byggrelaterade tjänster och Services, Projektutveckling Bostäder, Projektutveckling Kommersiella lokaler och BOT (privatfinansierade projekt). Verksamhetsgrenarna Byggrelaterade Tjänster och Services samt Projektutveckling Bostäder beskrivs därutöver per marknad.

Länk till hela pressreleasen (kräver Acrobat Reader)

Länk till Excel-dokument