Sök

Skanska bygger och driver Norges första skolor i offentlig-privat samverkan (OPS) - kontraktssumman uppgår till 600 miljoner kronor

2005-06-23 09:08 CET
Pressmeddelande

Skanska ska bygga, modernisera och driva två Oslo-skolor. Projektet är det första i offentlig-privat samverkan (OPS) som avser skolor. Skanska får bygg- och underhållsuppdrag för totalt ca 600 miljoner kronor men medverkar inte som investerare i skolprojektet.

   Pressrelease


2005-06-23


Skanska bygger och driver Norges första skolor i offentlig-privat samverkan (OPS) - kontraktssumman uppgår till 600 miljoner kronor

Skanska ska bygga, modernisera och driva två Oslo-skolor. Projektet är det första i offentlig-privat samverkan (OPS) som avser skolor. Skanska får bygg- och underhållsuppdrag för totalt ca 600 miljoner kronor men medverkar inte som investerare i skolprojektet.

Huvuddelen av byggkontraktet som uppgår till totalt 460 miljoner kronor kommer att inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2005. Drift- och underhållsuppdraget beräknas i dagsläget bli värt totalt 140 miljoner och inkluderas separat i orderingången från år till år.

Skanska Norges uppdragsgivare är SG Finans AS som har övertagit ägaransvaret av de två skolorna Høybråten och Persbråten från Oslo kommun enligt ett avtal som löper i 24 år. Därefter ska skolorna återköpas av kommunen mot ett års hyra. Kommunen har fortsatt allt ansvar för skolverksamheten. Skanska är byggpartner till SG Finans AS i skolprojektet, men Skanska kommer inte att medverka som investerare.

Uppdraget omfattar totalt 20.000 kvm och gäller såväl nybyggnad som ombyggnad. Persbråten-skolan ska rivas och ersättas med nya skolbyggnader till terminsstarten hösten 2007. Arbetet på Høybråtens skola gäller både om- och nybyggnad.

Byggarbetet startar i september och den första skolan ska vara klar till terminsstarten hösten 2007. Arbetet på den andra skolan avslutas under vintern 2007-2008.

Skanska Norge och Skanska BOT genomför för närvarande Norges första vägprojekt i offentlig-privat samverkan. Den 27 km långa sträckan på E39 söder om Trondheim på norska västkusten öppnar i slutet av juni, två månader före tidplan. Skanskas bygguppdrag för detta projekt är värt 1,6 miljarder kronor. Skanska BOT är en av investerarna i ägarkonsortiet som ska ansvara för vägen i 25 år.

Skanska Norges omsättning uppgår till 8,6 miljarder, affärsenheten har ca 4.300 medarbetare.

Skanska är ett världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, projektutveckling av kommersiella lokaler och bostäder samt offentlig-privat samverkan. Skanska är inriktat på att finna innovativa lösningar genom ett nära samarbete med kunderna och genom att kombinera bolagets internationella expertis med lokal närvaro. Koncernen har idag 53.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2004 uppgick till 121 miljarder kronor.

________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Pia Farstad, informationschef, Skanska Norge,
tel +47 92 25 11 11
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 99