Sök

Skanska säljer två fastigheter i Stockholm för 214 miljoner kronor med en vinst på 204 miljoner kronor

2004-04-29 14:57 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer sina 50-procentiga delar av fastigheterna Tryckeriet
13-14 i Stockholm till Byggnadsfirma Oscar H. Nord AB för 214 miljoner kronor. Försäljningsvinsten uppgår till 204 miljoner kronor och redovisas i andra kvartalet 2004. Köparen tillträder 29 april.

Pressrelease

2004-04-29


Skanska säljer två fastigheter i Stockholm för 214 miljoner kronor med en vinst på 204 miljoner kronor

Skanska säljer sina 50-procentiga delar av fastigheterna Tryckeriet 13-14 i Stockholm till Byggnadsfirma Oscar H. Nord AB för 214 miljoner kronor. Försäljningsvinsten uppgår till 204 miljoner kronor och redovisas i andra kvartalet 2004. Köparen tillträder 29 april.

Tryckeriet 13-14 är två kontors- och utbildningsfastigheter på totalt ca 49.000 kvm belägen på Liljeholmen, Stockholm. Byggnaderna har uppförts i flera omgångar under perioden 1940-1978.

Skanska har varit delägare i Tryckeriet 13-14 sedan 1966 och hälftenägare sedan 1977.

 - Vi säljer fastigheterna som idag är i stort sett fullt uthyrda för att satsa på att utveckla nya projekt. Vi ser det som naturligt att överlåta vår andel till Byggnadsfirma Oscar H. Nord AB som sedan åtskilliga år äger resterande del och även sköter förvaltningen, säger Claes Larsson, VD Skanska Projektutveckling Sverige.
 
Skanska Projektutveckling Sverige arbetar framförallt med att initiera, utveckla, förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt (kontor, logistik- och volymhandelsanläggningar). Tyngdpunkten finns i Stockholm, Göteborg och i Öresundsregionen.

____________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Claes Larsson, VD Skanska Projektutveckling Sverige,
tel 08-504 350 18 eller 070-58 111 08
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB,
tel 08-753 88 38