Sök

Melker Schörling föreslås till ny styrelseordförande i Skanska

1997-04-14 00:00 CET
Pressmeddelande

Aktieägare representerande drygt 60 procent av rösterna i Skanska förelår ordinarie bolagsstämma den 5 maj 1997 att till styrelseledamöter omvälja Melker Schörling, Bo Rydin, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer och Carl-Olof Ternryd.

PRESSINFORMATION 1997-04-14                             32/97

MELKER SCHÖRLING FÖRESLÅS TILL NY STYRELSEORDFÖRANDE I SKANSKA

Aktieägare representerande drygt 60 procent av rösterna i Skanska förelår ordinarie bolagsstämma den 5 maj 1997 att till styrelseledamöter omvälja Melker Schörling, Bo Rydin, Per-Olof Eriksson, Sven Hagströmer och Carl-Olof Ternryd.

Styrelsens nuvarande ordförande Percy Barnevik, Sven-Eric Hersvall och Gudrun Norberg har undanbett sig omval.

Därutöver föreslås nyval av nye VD:n Claes Björk, Gustaf Douglas (Latour), Christer Gardell (Custos) och Sören Gyll (Volvo).

Styrelsen avser att, vid konstituerande styrelsesammanträde den 5 maj, utse Melker Schörling till ny ordförande.

 

Danderyd den 14 april 1997

SKANSKA AB

Koncernstab Information