Sök

Skanska förvärvar norskt byggbolag

1998-12-21 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas norska dotterbolag, Skanska AS, har träffat en principöverenskommelse om att förvärva 67 procent av aktierna i byggföretaget Aadnøy i Stavanger.

PRESSINFORMATION 1998-12-21                             92/98

Skanska förvärvar norskt byggbolag

Skanskas norska dotterbolag, Skanska AS, har träffat en principöverenskommelse om att förvärva 67 procent av aktierna i byggföretaget Aadnøy i Stavanger.

Aadnøy är ett av de ledande byggföretagen i Stavanger med en byggverksamhet som omfattar såväl bostäder som kommersiella lokaler. Bolaget omsätter i år 295 miljoner norska kronor, drygt 300 miljoner svenska kronor och har 62 anställda. Köpet medför inga förändringar i bolagets ledning eller organisation.

Avtalet förutsätter myndigheternas godkännande och due diligence.

- Förvärvet är ett led i Skanskas strategi att utveckla Norge till en av koncernens hemmamarknader, säger Gunnar Bøyum, VD för Skanska AS. Genom köpet stärker Skanska sin position på den norska byggmarknaden.

Hittills har Skanskas norska verksamhet varit koncentrerad till Oslo-regionen med stora projekt som Storebrands nya huvudkontor och den nya barnkliniken på Ullevål sjukhus.

 

Danderyd 1998-12-21

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information:
Gunnar Bøyum, VD för Skanska AS, tfn + 47 22 99 45 00 eller + 47 93 25 25 00