Sök

Tremånadersrapport, januari-mars 2012

2012-05-10 08:00 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-mars 2012 jämfört med januari-mars 2011

Sammanfattning:
- Orderingången första kvartalet uppgick till 25,1 (21,6) miljarder kronor.
- Orderingången var 7 procent högre än intäkterna de senaste 12 månaderna.
- Orderboken ökade 10 procent och uppgick till 152,9 (139,4) miljarder kronor.
- Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 148 (451) Mkr. Minskningen beror främst på en negativ utveckling av resultatet i Bostadsutveckling, där rörelseresultatet uppgick till –22 (196) Mkr.
- Rörelsemarginalen i byggverksamheten uppgick till 1,2 (1,4) procent.
- Operativt kassaflöde uppgick till –2 308 (–2 319) Mkr.
- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna ökade med 30 procent och uppgick till –3 641 (–2 805) Mkr.
- Operativa finansiella tillgångar, netto, uppgick till 7,1 (8,8) miljarder kronor.

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851