Sök

Skanska moderniserar infrastrukturen på Stamford Hospital i Stamford, USA, för cirka 380 miljoner kronor

2012-10-12 08:45 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett avtal om att modernisera infrastrukturen vid Stamford Hospital Campus för USD 56 M, cirka 380 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det tredje kvartalet 2012.

Skanska ska modernisera infrastrukturen på sjukhusets campus, som att bland annat bygga en ny kraftstation och ett nytt parkeringsområde. Projektet började sommaren 2012 och förväntas vara slutfört augusti 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.