Sök

Skanska bygger om motorväg i New York för 2 miljarder kronor

2000-03-21 14:34 CET
Pressmeddelande

Skanskas amerikanska dotterbolag Slattery Skanska och Koch Skanska har fått uppdraget att bygga om vägbanor, broar och anslutningsramper på Brooklyn-Queens Expressway i New York. Ordern är värd drygt 228 miljoner dollar, motsvarande ca 1.980 miljoner kronor. Kund är The New York State Department of Transportation.

PRESS RELEASE

2000-03-21   Skanska bygger om motorväg i New York för 2 miljarder kronor Skanskas amerikanska dotterbolag Slattery Skanska och Koch Skanska har fått uppdraget att bygga om vägbanor, broar och anslutningsramper på Brooklyn-Queens Expressway i New York. Ordern är värd drygt 228 miljoner dollar, motsvarande ca 1.980 miljoner kronor. Kund är The New York State Department of Transportation. Ombyggnaden av motorvägen syftar till att höja säkerheten och förbättra trafikflödet på en av USA:s mest slitna och trafikintensiva leder. Såväl breddning som rätning ska utföras på en drygt tre km lång sträcka genom Queens. Uppdraget omfattar även rivning av 19 broar och nybyggnad av 15 vägbroar samt två järnvägsbroar. Dessutom ingår sänkning av korsande vägar och omdragning av en järnvägsträcka. I projektet ingår även en uppgradering av dräneringssystem och andra installationer. Slattery Skanska har 70 års erfarenhet som infrastrukturbyggare, främst i nordöstra USA. Bolagets orderstock uppgår för närvarande till en miljard dollar. Slattery Skanska medverkar bl a i byggandet av snabbspårvägsprojekten JFK Light Rail till JFK-flygplatsen i New York och Hudson-Bergen Light Rail i New Jersey. Stora ombyggnader utförs vid Times Square tunnelbanestation i New York och på genomfartsleden Central Artery i Boston. I San Francisco designar och bygger Slattery Skanska en förlängning av tunnelbanan BART. Sedan snart hundra år är Koch Skanska specialiserade på brobyggnad i New York-området. Orderstocken uppgår till 150 miljoner dollar. Koch Skanska genomför för närvarande broreparationer på Williamsburg Bridge och Outerbridge Crossing i New York. Bolaget bygger även snabbspårvägen Newark Airport Monorail till Newark-flygplatsen. Slattery Skanska och Koch Skanska ingår i Skanska USA som 1999 hade en omsättning på 35 miljarder kronor. Orderstocken ökade under året med 56 procent och uppgick vid årets slut till 67 miljarder kronor. ____________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Stephanie Infranco, marknadskoordinator, Slattery Skanska, New York, +1 718 767 26 00