Sök

Skanska säljer nyutvecklat fastighetsprojekt i Budapest – vinsten uppgår till 300 miljoner kronor

2001-12-19 09:05 CET
Pressmeddelande

Skanska säljer samtliga tre etapper av West End Business Center i Budapest. Försäljningspriset är EUR 66,5 miljoner, 630 miljoner kronor. Skanskas försäljningsvinst uppgår till ca 300 miljoner kronor. Köpare är en grupp tyska försäkringsbolag och betalning sker under första kvartalet 2002.

   Press Release


2001-12-19

 

Skanska säljer nyutvecklat fastighetsprojekt i Budapest -  vinsten uppgår till 300 miljoner kronor

Skanska säljer samtliga tre etapper av West End Business Center i Budapest. Försäljningspriset är EUR 66,5 miljoner, 630 miljoner kronor. Skanskas försäljningsvinst uppgår till ca 300 miljoner kronor. Köpare är en grupp tyska försäkringsbolag och betalning sker under första kvartalet 2002.

Försäljningen sker till en direktavkastning på 9 procent, vilket bekräftar en forsatt sjunkande direktavkastning i Centraleuropa.

- Denna nivå belyser den vinstpotential som finns i Skanskas projektutveckling i Centraleuropa. Försäljningen visar också att detta är mycket intressanta marknader för utveckling av kommersiella fastighetsprojekt och att Skanskas långsiktiga strategiska satsning på centraleuropeiska städer är rätt, säger Fredrik Wirdenius, vd Skanska Project Development Europe.

West End Business Center omfattar 28.000 kvm, varav 2.000 kvm är butikslokaler. Centret har utvecklats och byggts i etapper av Skanska mellan 1999 och 2001. Marken förvärvades 1997. Centret är uthyrt till 85 procent, största hyresgäster är Ernst & Young, Dresdner Bank och Diago/United Distillers/Guinness.

De tyska försäkringsbolagen förvärvar samtliga aktier i de tre separata fastighetsbolag som äger respektive etapp av West End Business Center. Kontorscentret kommer att ingå i en centraleuropeisk fastighetsfond som är under bildande och där försäkringsbolagen är betydande intressenter.

________________________________________________________

För ytterligare information, kontakta: 

Fredrik Wirdenius, vd Skanska Project Development Europe, tel 08 504 350 62Sven Kerstis, vd, Skanska Property Hungary, tel +36 12357768Tor Krusell, informationsdirektör, Skanska AB, Tel 08-753 87 47