Sök

Skanska bygger ut Mälarbanan

1998-04-06 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska Sverige har fått i uppdrag att bygga Kungsängens stationsområde på Mälarbanan. Beställare är Banverket. Projektsumman uppgår till 125 miljoner kronor.

PRESSINFORMATION 1998-04-06                             25/98

SKANSKA BYGGER UT MÄLARBANAN

Skanska Sverige har fått i uppdrag att bygga Kungsängens stationsområde på Mälarbanan. Beställare är Banverket. Projektsumman uppgår till 125 miljoner kronor.

Arbetet omfattar utförande av spårområde, bussterminal, stationsbyggnad stödmurar samt gatu-, VA, och broarbeten. Arbetena startar omgående och avslutas i mars år 2000. Som mest kommer ett 100-tal personer att sysselsättas i projektet.

 

Danderyd den 6 april 1998

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information vänligen kontakta: avdelningschef Nils Svanqvist tel. 070-5829005 eller arbetschef Gregory Apostolakis tel.018-170700, Skanska Sverige, Division Väg.