Sök

Skanska bygger ut sjukhus i Connecticut, USA, för cirka 965 miljoner kronor

2014-03-03 09:05 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit ett tilläggskontrakt om att bygga en ny medicinsk specialenhet åt Stamford Hospital i Connecticut, USA. Kontraktet är värt USD 149 M, cirka 965 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för första kvartalet 2014.

Stamford Hospital

Skanska inledde år 2012 ett renoverings- och tillbyggnadsprojekt åt Stamford Hospital för att utöka sjukhusets kapacitet. Den nya 60 000 kvadratmeter stora specialenheten kommer att byggas på det befintliga Stamford Hospital Campus.

Arbetena med den nya byggnaden inleddes våren 2013 och beräknas vara klara våren 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.