Sök

Skanska skriver kontrakt på två London-skolor i offentlig-privat samverkan för ca 500 miljoner kronor

2004-04-14 09:08 CET
Pressmeddelande

Skanska, i konsortium med brittiska Mill Group, har tecknat kontrakt och finansieringsavtal för två skolprojekt inom det brittiska PFI-programmet för offentlig-privat samverkan.

Pressrelease


2004-04-14

Skanska skriver kontrakt på två London-skolor i offentlig-privat samverkan för ca 500 miljoner kronor

Skanska, i konsortium med brittiska Mill Group, har tecknat kontrakt och finansieringsavtal för två skolprojekt inom det brittiska PFI-programmet för offentlig-privat samverkan.

Avtalet gäller att designa, bygga, driva och underhålla två högstadieskolor i Bexley, i sydöstra London. Det totala kontraktsvärdet uppgår till totalt ca 500 miljoner kronor, GBP 36 miljoner.

Konsortiet Skanska Mill Group har fått uppdraget av London Borough of Bexley. Skanska medverkar som byggare och delägare i konsortiet Skanska Mill Group.

· Skanska UK har fått hela design- och byggkontraktet, värt GBP 29,3 miljoner, ca 407 miljoner kronor som inkluderas i orderingången för det andra kvartalet 2004.
· Konsortiet Skanska Mill Group ansvarar även för drift och underhåll av fastigheterna i 25 år. För detta uppdrag har en extern leverantör kontrakterats.
· Skanska BOT har en 50-procentig ägarandel av konsortiet Skanska Mill Group. Skanska BOT:s investering kommer att uppgå till ca GBP 2 miljoner, ca 28 miljoner kronor.

Uppdraget är det största av de 6 skolprojekt inom den brittiska satsningen för offentlig-privat samverkan, PFI, Private Finance Initiative, där Skanska medverkar som byggare. Ytterligare14 skolor har Skanska byggt under senare år enligt ett särskilt ramavtal med lokala myndigheter.

Kontraktet gäller högstadieskolorna Bexleyheath och Welling med plats för 2.100 respektive 1.500 elever. Bexleyheath är en av Londons största högstadieskolor. Projektet omfattar dels att utveckla och bygga nya undervisnings- och idrottslokaler på totalt 17.500 kvm, dels ombyggnad av de befintliga skolorna på ca 12.000 kvm. Arbetet inleds senare i vår och ska färdigställas under 2005. Undervisningen ska pågå under hela byggtiden, bland annat i temporära lokaler.

 -  Utbyggnaden fyller ett stort behov av nya undervisningslokaler vid två av våra största skolor. Det kommer att bidra till en höjd utbildningsstandard och förse elever och lärare med de moderna lokaler de så väl är värda, säger Bexley kommunfullmäktiges skolansvarige Perrin.

 -  Skolprojekten i Bexley är ytterligare ett exempel på vårt engagemang för att bygga moderna och ändamålsenliga undervisningslokaler. Vi har samarbetat nära med såväl skolorna som de lokala myndigheterna för att utveckla och utforma byggnaderna. Nu ser vi fram emot att slutföra byggandet på ett framgångsrikt sätt, säger Simon Hipperson, vice VD Skanska UK.

Skanska är ett av de ledande byggföretagen inom det brittiska programmet för alternativfinansierad infrastruktur, PFI (Private Finance Initiative). Skanska har uppdrag totalt värda över GBP 2,5 miljarder, ca 35 miljarder kronor.

Bland pågående PFI-projekt återfinns sjukhusen i Derby och Coventry, värda 6,4 miljarder kronor (GBP 462 miljoner) respektive 6,7 miljarder kronor (GBP 484 miljoner).

Förra året tecknade Skanska och Innisfree även ett preferred bidder-avtal med Barts and the London NHS Trust för Storbritanniens största sjukhusprojekt inom offentlig-privat samverkan, de två Londonsjukhusen St. Bartholomew's Hospital (Barts) och The Royal London Hospital. Bygguppdraget kan komma att bli värt ca 14 miljarder kronor (GBP 1 miljard) och blir i så fall Skanskas största projekt någonsin. 

___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Bert-Ove Johansson, VD, Skanska BOT,
tel 08-504 368 77
Anders Lilja, direktör Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01
Tanya Barnes, informationschef, Skanska UK,
tel +44 1923 423 030

Bilder finns tillgängliga på www.skanska.com/londonschools