Sök

Skanska bygger nytt datacenter åt MIT, USA, för ca 835 miljoner kronor

1999-04-22 00:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att leda förberedelsearbetet och byggandet av The Stata Complex, det nya datacentret vid Massachusetts Institute of Technology i Cambridge, USA.

PRESSINFORMATION 1999-04-22                             35/99

Skanska bygger nytt datacenter åt MIT, USA, för ca 835 miljoner kronor

Skanska har fått uppdraget att leda förberedelsearbetet och byggandet av The Stata Complex, det nya datacentret vid Massachusetts Institute of Technology i Cambridge, USA.

Bygguppdraget är värt 100 miljoner USD, ca 835 miljoner kronor. Kund är MIT.

Skanskas amerikanska dotterbolag Beacon Skanska ansvarar för hela genomförandet av The Stata Complex. Projektet förbereds nu för att vara färdigställt under 2002.

Byggnaden på ca 30.000 kvm ska inrymma institutionerna för datavetenskap, lingvistik och filosofi. I huset ska även finnas laboratorier, undervisningslokaler för 600 studenter och kontor för 1.000 MIT-anställda förutom ett daghem och andra serviceinrättningar. För den moderna utformningen svarar Kalifornien-baserade arkitekterna Frank O. Gehry & Associates.

Uppdraget innefattar även en rad uppgifter för att ansluta The Stata Complex till MIT:s befintliga campus-område. Det gäller såväl byggande av nya tunnelförbindelser och parkeringshus som flyttning av ledningar och utbyggnad av en installationscentral.

Beacon Skanska har tidigare genomfört en rad projekt för MIT. Senast gällde det laboratorierna nr 16 och 56. Dessförinnan byggdes Dibner Library, Alpha Phi Sorority och President's House.

Beacon Skanska erbjuder kunderna service i hela värdekedjan, från att ta fram program till projektledning och byggtjänster. Man är specialiserade på kommersiella lokaler, anläggningar för utbildning, hälsovård, laboratorier och hotell samt på utveckling av projekt för enfamiljsbostäder.

Sordoni Skanska, där Beacon Skanska ingår, omsatte förra året 8 miljarder kronor och hade vid årsskiftet en orderstock på 17 miljarder kronor.

 

Stockholm 1999-04-22

SKANSKA AB
Koncernstab Kommunikation

 


För ytterligare information vänligen kontakta:
Maureen Lally, Marketing Director, Sordoni Skanska
+1 973 334 53 00