Sök

Skanska ingår nytt samarbetsavtal i Storbritannien, värderat till 460 miljoner kronor

2001-07-11 15:47 CET
Pressmeddelande

Skanska har utsetts till ny samarbetspartner till CLASP, ett brittiskt organ för skolor och offentliga byggnader, med uppgift att delta i den nya satsningen när det gäller att förse kommunerna med kostnadseffektiva lösningar på fastighetsområdet.

Press Release   2001-07-11   Skanska ingår nytt samarbetsavtal i Storbritannien, värderat till 460 miljoner kronor Skanska har utsetts till ny samarbetspartner till CLASP, ett brittiskt organ för skolor och offentliga byggnader, med uppgift att delta i den nya satsningen när det gäller att förse kommunerna med kostnadseffektiva lösningar på fastighetsområdet. CLASP har tecknat ett ramavtal med Skanska som sin kontrakterade entreprenör enligt ett 3-årsprogram med ensamrätt värt mer än GBP 30 M (cirka SEK 460 M). Under mer än 40 år har CLASP i Storbritannien och övriga Europa tillhandahållit ett konstruktionssystem för snabb byggnation avsett för skolor, universitet, hälsovårdsinrättningar, byggnader för försvaret och olika offentliga byggnader. Genom det nya avtalet lägger CLASP grunden till en ny era av samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn. Valet av Skanska grundas på företagets höga managementkompetens och starka engagemang för att åstadkomma högsta standard på miljöområdet. __________________________________________________ För ytterligare information, kontakta: Tanya Barnes eller Cheryl Eaton, Skanska UK, press office, tel +44 1923 423905.