Sök

Skanska avyttrar fem projekt inom social infrastruktur i Storbritannien för cirka 220 miljoner kronor

2013-05-02 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt sin andel i tre skolprojekt och två gatubelysningsprojekt i Storbritannien för GBP 22 M, cirka 220 miljoner kronor. Köpare är Skanska Pension Fund (Skanska UKs pensionsfond). Transaktionen bokas I det andra kvartalet 2013.

Skanska innehade mellan 45 och 53 procents andel i de tre skolorna, Bristol (45,5%), Essex (52%) och Woodlands (53%) och en 50-procents andel i gatubelysningsprojekten i Surrey och Croydon. Skanska kommer att behålla en indirekt 7-8 procents andel i de tre skolprojekten genom sitt engagemang i Local Education Partnership. I två av projekten, Bristol och Essex, är verksamheten igång medan de övriga tre projekten är under uppbyggnad. Byggnation, underhåll och drift av de projekten kommer även fortsättningsvis att utföras av Skanska UK.  

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

Contact: Pontus Winqvist, Senior Vice President Group Corporate Finance & Control
Telefon +46104488851