Sök

Rapport om läkarundersökningar på Hallandsås

1998-08-14 00:00 CET
Pressmeddelande

Vid en presskonferens i dag redovisade professor Lars Hagmar, Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund, resultaten av de uppföljningsundersökningar som gjorts i april och maj på de anställda vid tunnelbygget i Hallandsås.

KONCERNINFORMATION 1998-08-14                        61/98

Rapport om läkarundersökningar på Hallandsås

Vid en presskonferens i dag redovisade professor Lars Hagmar, Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund, resultaten av de uppföljningsundersökningar som gjorts i april och maj på de anställda vid tunnelbygget i Hallandsås.

Bakgrund
Sammanlagt 223 projektanställda läkarundersöktes direkt efter stoppet av tunnelbygget hösten 1997. 50 av dem genomgick dessutom en neurofysiologisk undersökning eftersom de visade symptom på nervpåverkan. På dessa 50 samt ytterligare en tunnelarbetare gjordes en uppföljningsundersökning sex månader efter den första. Den omfattade både hälsoundersökning och neurofysiologisk undersökning. I samband med dessa undersökningar gjordes även en arbetsskadebedömning på grund av exponeringen för Rhoca Gil.

Sammanfattning av rapporten
Resultaten visar att sammanlagt 20 personer hade en arbetsskada i form av nervpåverkan i armar och ben orsakad av exponering för akrylamid. För 18 av de 20 personerna har besvären minskat eller försvunnit under de första sex månaderna efter upphörd exponering. För de övriga två är besvären relativt oförändrade.
Nio av de arbetsskadade personerna har kvarstående besvär och kommer att följas upp med en ny hälsoundersökning under hösten 1998.

- Den nervpåverkan som bedömts vara orsakad av exponering för akrylamid är både kliniskt och neurofysiologiskt relativt lindrig. Den har inte i något fall utgjort ett arbetshinder som krävt sjukskrivning, säger professor Lars Hagmar.

Blodprovsundersökning
En särskild blodprovsundersökning för att få bekräftat att det s k adduktvärdet för akrylamid i blodet sjunker med tidens gång har genomförts på fem projektanställda. Resultatet visar att adduktvärdena som förväntat sjunkit. Efter fyra månader hade samtliga undersökta normala värden. (Adduktvärde = måttet på exponering för akrylamid.)

- Det är positivt för alla i projektet att vi nu kan se resultatet av läkarundersökningarna. Det är givetvis inte bra att 20 av våra medarbetare haft en neurologisk påverkan på grund av exponering för Rhoca Gil. Trots det är vi lättade över att påverkan enligt läkarna ändå varit så lindrig i förhållande till vad vi befarade i höstas.
- Det är också positivt att kunna konstatera att inte någon av våra medarbetare behövt vara sjukskriven på grund av det inträffade, säger Skanskas projektchef Jan Stattin.

Arbetssituation
För närvarande pågår förberedelser för att påbörja det s k liningarbetet i de norra tunnlarna. Det innebär att man klär in befintlig tunnel med betong för att begränsa grundvatten-avsänkningen.

- Därmed har vi också kunnat erbjuda de allra flesta av våra anställda som blivit uppsagda och vill komma tillbaka fortsatt sysselsättning i projektet, säger Jan Stattin.

 

Båstad 1998-08-14

SKANSKA SVERIGE
Information

 


För mer information kontakta:Lars Hagmar, professor Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Lund, tel: 046-17 31 85,
Jan Stattin, projektchef Skanska, tel: 0431-782 01 eller
Lisa Lindh, informationschef Skanska Sverige, tel: 040-14 41 41.