Sök

Skanska bygger köpcentrum i Uleåborg, Finland för cirka 374 miljoner kronor

2014-05-06 13:45 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit kontrakt med Osuuskauppa Arina om att bygga ett köpcentrum och ett bostadshus med lägenheter i Uleåborg, Finland. Den totala investeringen är EUR 100 M, cirka 890 miljoner kronor. Skanskas byggkontrakt är värt omkring EUR 42 M, cirka 374 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Finland för andra kvartalet 2014.

Fastigheten byggs i centrala Uleåborg och kommer att ha en bruttoarea på 37 150 kvadratmeter. Avtalen mellan Skanska och Arina omfattar bygge av det nya köpcentret Valkea, renovering av befintliga kommersiella lokaler och bygge av en gågata som sammanbinder den nya fastigheten med befintliga byggnader.

Byggarbetet med köpcentret har inletts, och målet är att öppna hela köpcentret under våren 2016. Lägenheterna ska också vara klara vid samma tid.

Skanska Finland är ett av de ledande byggbolagen i Finland. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, såväl bostäder som kommersiella lokaler, och anläggningsbyggande. 2013 uppgick Skanska Finlands intäkter till cirka 7,1 miljarder kronor. Bolaget har cirka 2 190 medarbetare. I Finland är Skanska även aktivt inom utveckling av bostads-, kontors- och OPS-projekt.