Sök

Skanska avyttrar E18 i Finland för cirka 165 miljoner kronor

2012-11-30 13:30 CET
Pressmeddelande

Skanska avyttrar sin andel av E18 i Finland, som drivs som ett projekt i offentlig-privat samverkan. Försäljningspriset uppgår till cirka 165 miljoner kronor. Köpare är Skanskas pensionsfond, Trean Allmänna Pensionsstiftelse och Skanska Norges pensionsfond, Skanska Norge Konsernpensjonskasse, som investerar hälften var. Skanska Finland kommer att fortsätta ansvara för underhåll och drift av vägen. Transaktionen bokas i det fjärde kvartalet 2012.

Vägsträckan är ungefär 50 kilometer längs E18 mellan Muurla och Lohjanharju i södra Finland. Vägen öppnades för trafik i januari 2009 och slutförde därmed motorvägen mellan Åbo och Helsingfors. Genom att ersätta den befintliga smala och krokiga tvåfiliga vägen förbättrades säkerheten och framkomligheten. Den nya vägen har trafikplatser med flera nivåer, separata filer och viltstängsel. De sju tunnlarna på vägen är fullt utrustade med moderna trafikkontroller och system för nödsituationer. Vägbygget avslutades ett år tidigare än beräknat, vilket innebar en besparing på cirka 148 miljoner kronor för kunden.

– Detta är ytterligare en god investering för våra pensionsstiftelser i Sverige och Norge. Ett vägprojekt är ett bra komplement till pensionsstiftelsernas övriga investeringar och avkastningen kommer att vara en effektiv och långsiktig säkerhet för våra pensionsåtaganden, säger Jonas Granholm, ansvarig för Skanskas pensionsstiftelser.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.