Sök

Skanska får Florida-order värd ca 860 miljoner kronor

2000-03-31 11:05 CET
Pressmeddelande

Skanskas amerikanska dotterbolag Beers har fått uppdraget att bygga ett fashionabelt kontors- och shoppingcenter i Tampa, Florida. Ordern är värd 100 miljoner dollar, ca 860 miljoner kronor. Kund är det New York-baserade fastighetsbolaget Bromley Companies.

PRESS RELEASE

2000-03-31   Skanska får Florida-order värd 100 miljoner dollar, ca 860 miljoner kronor Skanskas amerikanska dotterbolag Beers har fått uppdraget att bygga ett fashionabelt kontors- och shoppingcenter i Tampa, Florida. Ordern är värd 100 miljoner dollar, ca 860 miljoner kronor. Kund är det New York-baserade fastighetsbolaget Bromley Companies. Centret med namnet Tampa Bay 1 omfattar 70.000 kvm kontor och en butiks- och restauranganläggning på drygt 31.000 kvm samt ett parkeringshus för 4.000 fordon. I uppdraget ingår dessutom att skapa en attraktiv utemiljö med promenadstråk och interaktiva fontäner. Tampa Bay 1 ska öppna i slutet av 2002. I Tampa bygger Beers i samarbete med Sordoni Skanska för närvarande shoppingcentret International Mall för 100 miljoner dollar. Beers bygger även WFLA/Tampa Tribune Media Center för 19 miljoner dollar och Shriner’s Internationals huvudkontor för 12 miljoner dollar. Beers ingår i Skanska USA som 1999 omsatte 35 miljarder kronor och vid senaste årskiftet hade en orderstock på 67 miljarder kronor.   ___________________________________________________   För ytterligare information, kontakta: Marlene Nieman, informationschef, Beers Construction Company, tel +1 404- 659-1970