Sök

Anmälan om optionsavtal

1998-10-19 00:00 CET
Pressmeddelande

Vi har förvärvat en option att senast den 16 april 1999 köpa sammanlagt 669.075 aktier av serie A i Scancem AB. Om optionen utnyttjas, kommer vi att äga 21.355.338 A-aktier och 165.925 B-aktier, vilka tillsammans representerar 40,2 % av aktiekapitalet och 49,6 % av röstetalet i bolaget.

PRESSMEDDELANDE 1998-10-19                              79/98

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Anmälan om optionsavtal

Vi har förvärvat en option att senast den 16 april 1999 köpa sammanlagt 669.075 aktier av serie A i Scancem AB. Om optionen utnyttjas, kommer vi att äga 21.355.338 A-aktier och 165.925 B-aktier, vilka tillsammans representerar 40,2 % av aktiekapitalet och 49,6 % av röstetalet i bolaget.