Sök

Skanska bygger ut Johns Hopkins-sjukhuset i Baltimore för 1,7 miljarder kronor, USD 225 miljoner

2004-09-15 09:04 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått uppdraget att leda utbyggnaden av Johns Hopkins-sjukhuset i Baltimore, Maryland. Det totala kontraktsvärdet överstiger USD 300 miljoner, varav Skanska har 75 procent, USD 225 miljoner, motsvarande ca 1,7 miljarder kronor. Kontraktssumman inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2004.

   Pressrelease


2004-09-15

Skanska bygger ut Johns Hopkins-sjukhuset i Baltimore för 1,7 miljarder kronor, USD 225 miljoner

Skanska har fått uppdraget att leda utbyggnaden av Johns Hopkins-sjukhuset i Baltimore, Maryland. Det totala kontraktsvärdet överstiger USD 300 miljoner, varav Skanska har 75 procent, USD 225 miljoner, motsvarande ca 1,7 miljarder kronor. Kontraktssumman inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2004.

Kund är The Johns Hopkins Hospital som är ett av USA mest prestigefyllda sjukhus med en lång rad utmärkelser. Sjukhuset har 14 år i rad rankats som landets bästa av U.S. News & World Report.

Det förberedande arbetet har inletts och byggarbetet ska vara slutfört hösten 2008. Projektet genomförs i ett konsortium som leds av Skanska och där The Smoot Construction Company har 25 procent.

Det nya sjukhusprojektet omfattar totalt 120.000 kvm. The New Clinical Building utgörs av två separata delar, dels en byggnad för hjärt- och intensivvård, dels en barn- och mödravårdsenhet.

Hjärt- och intensivvårdskliniken ska inrymmas i projektets höghusdel med plats för bl a 320 bäddar och 44 operationssalar. Barn- och mödravårdskliniken får 205 bäddar, 10 operationssalar, en barnakut samt en förlossningsavdelning.

Skanska USA Building är ett ledande byggtjänsteföretag med verksamhet i hela USA inom byggande, byggledning, konstruktion och design/bygg. Kunderna representerar ett brett spektrum av amerikansk industri, inklusive läkemedel, hälsovård, utbildning, elektronik, infrastruktur, sport och underhållning. Bolaget är baserat i Parsippany, New Jersey, och har ca 5.300 medarbetare.

___________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Tom Crane, Senior Vice President, Corporate Communications, Skanska USA Building,
tel +1 973 285 8004
Anders Lilja, Direktör, Investor Relations,
Skanska AB, tel 08-753 88 01 eller 070-689 99 91