Sök

Skanska förvärvar mark för bostäder i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm för ca 330 miljoner kronor

2007-01-31 13:35 CET
Pressmeddelande

Skanska Nya Hem har ingått avtal med Trelleborgkoncernen om köp av mark i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm. Köpeskillingen uppgår till ca 330 miljoner kronor och är baserad på bedömd exploateringsgrad. Vid tillträde betalas en likvid om 100 miljoner kronor samt vid en antagen detaljplan, en tilläggsköpeskilling vars storlek blir beroende av exploateringsgrad.