Sök

Rapportering enligt International Financial Reporting Standards - IFRS

2005-04-11 08:34 CET
Pressmeddelande

Från 2005 tillämpar koncernen International Financial Reporting Standards – IFRS. Skanskas delårsrapport för det första kvartalet 2005, vilken publiceras den 28 april, kommer att redovisas i överensstämmelse med IFRS.

Pressrelease


2005-04-11

 

Rapportering enligt International Financial Reporting Standards - IFRS

Från 2005 tillämpar koncernen International Financial Reporting Standards - IFRS. Skanskas delårsrapport för det första kvartalet 2005, vilken publiceras den 28 april, kommer att redovisas i överensstämmelse med IFRS.

För att underlätta jämförelser med utfallet tidigare perioder har ett material sammanställts som beskriver effekterna på redovisningen vid övergången till IFRS. I materialet redovisas utfallet kvartalsvis för 2004 enligt den nya standarden. Öppningsbalansen för 2005, vilken påverkas genom tillämpningen av IAS 39 (Finansiella instrument) och IFRS 5 (Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations) är också redovisad.

Tabellmaterialet kan laddas ner i såväl pdf-format som Excel-format på koncernens hemsida www.skanska.se/investorrelations.

_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:

Anders Lilja, direktör, Investor Relations, Skanska AB,
tel 08-753 88 01

Länk till pdf-dokument

Länk till excel-dokument