Sök

Inter IKEA Investments begär konvertering av A-aktier till B-aktier

2005-06-07 13:04 CET
Pressmeddelande

Inter IKEA Investments har hos Skanska begärt konvertering av 1.500.000 Skanska A-aktier till motsvarande antal serie B-aktier. Inter IKEA Investments röstandel i Skanska minskar som en följd av konverteringen från 5,4 % till 3,4 %.

   Pressrelease


2005-06-07


Inter IKEA Investments begär konvertering av A-aktier till B-aktier

Inter IKEA Investments har hos Skanska begärt konvertering av 1.500.000 Skanska A-aktier till motsvarande antal serie B-aktier. Inter IKEA Investments röstandel i Skanska minskar som en följd av konverteringen från 5,4 % till 3,4 %.

Efter konverteringen kommer antalet A-aktier i Skanska att uppgå till 24.889.844 medan antalet B-aktier i bolaget kommer att uppgå till 393.663.228.
_________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:
Peter Gimbe, informationsdirektör, Skanska AB,
tel 08-753 88 99